Contact

tel. +48 791 501 780
al. Hallera 81a – centrum tenisowe REDECO
53-325 Wrocław

    Przesyłając niniejszy formularz oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Polityki prywatności, zwłaszcza, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez STUDIO ELEKTKROWNIA, pod numerem REGON 368166936, NIP 8842676601.